Zapytanie ofertowe

Adres email:

Zadaj pytanie:

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), niniejszym informujemy że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych podanych w zapytaniu ofertowym jest „Rachmistrz” Biuro Rachunkowe S.C. Anna Laskowska-Jachna Jolanta Lokwenc-Tracka z siedzibą w Krakowie (31-422) przy ulicy Powstańców nr 25A;
2) Państwa dane osobowe podane w zapytaniu ofertowym przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania kierowane do nas;
3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w zapytaniu ofertowym jest Państwa dobrowolna zgoda jednakże podanie tych danych jest konieczne do późniejszego skontaktowania się z Państwem oraz wynika z naszego uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z osobami zainteresowanymi naszą ofertą;
4) Dane osobowe podane w zapytaniu ofertowym mogą zostać przekazane (udostępnione) osobom trzecim wykonującym odpowiednie czynności na naszą rzecz oraz przetwarzającymi dane osobowe w naszym imieniu i z naszego upoważnienia, jednakże wyłącznie w celu realizacji zapytania ofertowego lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
6) Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych